GHOZWUL FIKR
Narasi Barat untuk Dekonstruksi Peradaban Islam

oleh :�AHMAD SASTRA

Orang-orang kafir tidak akan pernah rela dan berhenti untuk berusaha memadamkan cahaya Islam, dimanapun dan sampai kapanpun. Mereka tidak menginginkan kebangkitan Islam yang semakin dekat ini.

Berbagai cara terus dilancarkan dari dulu hingga kini. Jika merujuk pada sejarah, perjuangan Rasulullah selalu dihalang-halangi oleh kaum kafir dan dikhianati oleh kaum munafik.

Dari fitnah hingga penyiksaan dan pembunuhan terus mereka lakukan.

?Dalam sejarah kebangkitan sebuah negara selalu diawali oleh kemajuan pemikiran bangsa tersebut.

?Sebuah pemikiran Islam akan mengantarkan sebuah bangsa pada kebangkitan Islam. Begitu pula pemikiran komunisme atau kapitalisme.

?Masing-masing ideologi akan saling berbenturan dan bertolak belakang. Karenanya benturan ideologi adalah sebuah keniscayaan.

?Barat kafir kini tengah melancarkan penjajahan pemikiran kepada umat Islam atau negeri-negeri muslim dengan menggunakan para anteknya.

Lihat materi selanjutnya : IMPERIALISME EPISTEMOLOGI

Related posts